פרשת השבוע

שבועות- התורה- סם מרפא לנפש ולגוף

 

מאמרים

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך:

מאמר 1

מאמר 1

מאמר 2

 

 

 

 נתי רגב

 

אומרת הגמרא (עירובין נד,א): "החש בראשו יעסוק בתורה

שנאמר "כי לוית חן הם לראשך". חש בגרונו יעסוק בתורה

שנאמר "וענקים לגרגרותיך". חש במעיו יעסוק בתורה שנאמר

"רפאות תהי לשרך" חש בעצמותיו יעסוק בתורה שנאמר

"ושקוי לעצמותיך" חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר "ולכל בשרו מרפא".

 

מדוע נחשבת התורה כתרופת פלא לכל מיחוש או מחלה?

מובא בזוה"ק  (תרומה ח"ב קסא, א): "דכד ברא קוב"ה עלמא אסתכל בה באורייתא וברא עלמא". אומר על כך המדרש רבה (בראשית רבה א) " שהיה הקב"ה מביט בתורה וברא את עולמו", מסביר על כך המהר"ל (נתיבות עולם): "שהתורה בעצמה היא סדר הכל ולכך כאשר רצה השם יתברך לברא את עולמו ולסדר אותו, היה מביט בתורה שהיא סדר הכל וברא את עולמו. ולכך הוסיף ה״א בששי לומר כי כל מעשה בראשית היו תלוים ועומדים עד ששי בסיון אם יקבלו ישראל התורה מוטב ואם לאו יחזור העולם לתוהו ובוהו. (שבת פח,א)

 

על בסיס הדברים הנ"ל ממשיך המהר"ל ומסביר מדוע התורה היא התרופה הנכונה למחלות האדם- "...ולכך אמר אחריו אם יש לאדם חולה בגופו שכל אשר הוא חולה יוצא מן הסדר, יעסוק בתורה שהיא סדר העולם, ואז האדם אשר היה מקבל חולי שהוא שנוי יחזור אל הסדר שהוא בריאתו".

 

לא רק שהתורה משמשת כתרופת-על, אלא שיש בה גם את היתרון הכי גדול שלא נמצא בשום תרופה בצורה כזו או אחרת והוא- אי-פגיעה במערכות אחרות בגוף!  

הרי גם הרופאים הקונבנציונלים יודעים, שכל כדור שהם נותנים לכם, עוזר למשהו אחד, אך גם פוגע במקביל במשהו אחר בגוף. זו פשוט שאלה של סדרי עדיפויות (עדיף להציל עכשיו איבר פגוע עם כדור, שיפגע אח"כ באיבר אחר, שבו נטפל אח"כ עם כדור אחר, שיפגע אח"כ ב…)

 

התורה, בניגוד לרפואה הקונבנציונלית, לא פוגעת בשום איבר אחר אלא להיפך!

וכך ממשיכה הגמרא (עירובין, שם): "...אמר רב יהודה בר' חייא בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם אדם נותן סם לחבירו לזה יפה ולזה קשה אבל הקב"ה אינו כן נתן תורה לישראל סם חיים לכל גופו שנאמר ולכל בשרו מרפא".

 

חג שבועות שמח!

 

050-3711378