פרשת השבוע

בלק- על שתי עיניים ומה שביניהן...

 

מאמרים

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך:

מאמר 1

מאמר 1

מאמר 2

 

 

 

 נתי רגב

 

שתי מילים אלו, הפותחות את פרשתנו, יכולות ללמדנו

את הסוד הגדול של הפרשה. אולי דווקא בגלל סוד זה,

זכה בלק ונקראה הפרשה על שמו…

לאורך כל הפרשה מופיעים ביטויים הקשורים לראיה:

"וירא בלק", "לא הביט און ביעקב", "כי מראש צורים אראנו",

"וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל", "נאם הגבר שתם העין",

"נופל וגלוי עיניים", "אקחך אל מקום אחר אולי יישר בעיני האלוקים"…

 

בלק ידע לראות. אולי לא כל כך ברור, אבל הוא ידע להסתכל לכיוון. על הפסוק "ויקח בלק את בלעם ראש הפעור הנשקף על פני הישימון" (יג,כח) כותב רש"י- "קוסם גדול היה בלק וראה שהן עתידין ללקות על ידי פעור ולא היה יודע במה…"

לאורך כל הפרשה, לוקח בלק את בלעם למקומות כאלה בהם הוא יוכל לראות-להביט-להסתכל, על עם ישראל ולקלל. הוא מבין את העוצמה הנמצאת בעין. הוא יודע כמה היא מסוגלת להזיק!

לצורך כך הוא משתמש בבלעם- הגבר שתום העין. רשי כותב "שעינו נקורה ומוצאת לחוץ וחור שלה פתוח".

בלעם ניסה להכניס את עינו בדברים לא לו, ובסופו של דבר נענש, עד כדי כך שאפילו אתונו ראתה,

את מה שהוא לא הצליח לראות...

 

לעין יש כוחות. כוחות אדירים. לטוב ולרע. העין היא כמו חלון לנפש פנימה. היא מראה מה קורה בפנים, בתוך הנפש. לכן "כלה שעיניה יפות אינה צריכה בדיקה" (תענית כ"ד). מנגד, אם הנפש רעה, זה יתבטא בעין רעה שיכולה להרוג כדברי רב, עליו מספרת הגמרא (בבא מציעא ק"ז): "רב סליק לבי קברי, עבד מאי דעבד, אמר: תשעין ותשעה בעין רעה, ואחד בדרך ארץ. (99 אנשים מתוך 100 מתים מעין הרע ורק אחד מת כי באמת הגיע זמנו)

רבי חיים ויטאל מציין עובדה המראה כמה גדול כח העין וכך כותב- "עכ"ז מצינו קצת כח בהסתכלות העין כנראה בחוש העין בטבע כענין ביצת בת היענה שנולד האפרוח על ידי הסתכלותה זמן מה בלתי שתשב על הבצים לחממם כמו שאר העופות וזה יורה היות כח ממשית בהסתכלות העינים.

 

אדם צריך להיזהר מעין הרע, אך יותר מכך, להיזהר שהוא עצמו לא יתן עין הרע במישהו אחר, אפילו בלי משים…

 

 

 

 

 

050-3711378