גוש קטיף

שמים כתומים  

 

שירים

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך:

מאמר 1

מאמר 1

מאמר 2

 

 

 

נתי רגב 

 

 

שוב נפגשות דרכינו, בין עזה לשדרות,

כמו אז, כן עתה,

לבנו חצוי, בגדר של תיל,

כחול וכתום נאבקים על שליטה.

 

שוב מתחיל הויכוח, בין גלוי הראש לכסוי,

כמו אז, כן עתה,

ארצנו שטופה בפלגות דעותיה,

קודש וחול נלחמים על מדינה.

 

ועיני יורדי דמעה,

על שבר בת עמי,

על שמים תכולים, וחול זהוב,

שנתבלבלו יצועיהן.

 

שוב מתנתקים ממך, אמא אדמה,

כמו אז כן עתה,

השטן סימא עינינו,

השטן בלבל מוחנו,

שרים, מנהיגים, יועצים, ו...רבנים.

 

שוב מסלקים מבית, הורים וילדים,

כמו אז, כן עתה,

זה לא אויב עוין,

זו גם לא מדינה שכנה,

זה עצם מעצמינו, ובשר מבשרנו,

מחריבייך ומהרסייך ממך יצאו.

 

ולבי עלי דוי,

על שבר בת עמי,

על ילד כתום ושוטר כחול,

שנתבלבלו רשמיהם.

 

"בכלל לא טובה היא שיטת המלחמה בין החול ובין הקודש. הכרח הוא שנמצא איזה דרך שלום, שהחול והקודש, אף על פי שהם נראים כאילו הם מתנגדים זה לזה בחיים. מכל מקום, כל אחד ילך במסילתו המיוחדת לו, ועל ידי זה, על ידי הרשמת המקום של כל אחד מהם בחוג עבודתו, לא די שלא יהיו מתנגדים זה לזה, אלא שעוד יוסיפו אומץ זה לזה, וכל אחד מאלה שני הכוחות שבחיים ובמציאות יעזור את חברו להשלים את מטרותיו היסודיות". (הראי"ה)

 

שמים כתומים, וארץ כחולה,

קודש ממעל, בחביון עזו,

וחול מתחת, בהתגלותו לכל.

יונתי בחגווי הסלע, בסתר המדרגה,

הלכה ונסתתרה,

מדרגה,

     מתחת ,

        למדרגה,

עד כי אינה נראית,

עד כי נחבאת,

בתוך עולם מבולבל וכחול,

שעדיין תוחם בגדר,

את כל הכתום היפה והטוב,

הכוסף לפרוץ אל קטפי אלוקיו.

 

מתי יפגשו,

הכתום והכחול,

    הקודש והחול,

        גלוי הראש וכסוי,

            לבנו החצוי?

 

 

050-3711378